OSTRIA RESORT & SPA

Περιβαλλοντική Προστασία

Περιβαλλοντική Προστασία


Δήλωση Πολιτικής


Προστασία του τοπικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Στόχοι Ποιότητας


 • • Συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις, που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές μας πτυχές.
 • • Να παρέχουμε στους υπαλλήλους και όποιον σχετίζεται με τον οργανισμός μας, συνεχή υποστήριξη, κατεύθυνση και ενθάρρυνση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ανάλογα με τον ρόλο τους.
 • • Ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησής μας.
 • • Να προστατεύουμε το περιβάλλον, προλαμβάνοντας τη ρύπανση, ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένες σχετικές δεσμεύσεις.
 • • Να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα στον χώρο υγειονομικής ταφής, μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων μας και διαχωρίζοντας και ανακυκλώνοντας τα απόβλητα όπου είναι εφικτό οικονομικά και επιχειρησιακά.
 • • Να χρησιμοποιούμε ενέργεια, νερό, υλικά και άλλους φυσικούς πόρους όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αναλώσιμων ειδών.
 • • Να συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις, γείτονες, συνεργάτες ή προμηθευτές για να ενθαρρύνετε η δέσμευση για τη βελτίωση στο τοπικό περιβάλλον.
 • • Να υποστηρίξουμε τους σχετικούς ρόλους διαχείρισης, ώστε για να αναδειχθεί ο ηγετικός τους χαρακτήρας, όπως ισχύει για τους τομείς ευθύνης τους.

Το Όραμά μας


Να εκπαιδεύσουμε όλα τα εμπλεκόμενα με τον οργανισμό μας, μέρη (υπάλληλοι, πελάτες, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ), για την σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και εναπόθεσης όσο το δυνατό λιγότερων ρύπων στο περιβάλλον.

Η Αποστολή μας


Να λειτουργούμε τον οργανισμό μας, με τρόπο που να αφήνει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ώστε να συμβάλλουμε στην διατήρηση ενός υγιεινού και καθαρού περιβάλλοντος.

Η Δέσμευσή μας


Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών μας, βελτιώνοντας συνεχώς την  αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος, παρέχοντας συνεχώς και αδιαλείπτως, τους απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό.

Οι Αξίες μας


 • • Ομαδική δουλειά
 • • Καινοτομία
 • • Γνώση
 • • Υπεροχή
 • • Ακεραιότητα
 • • Ειλικρίνεια
 • • Αφοσίωση
 • • Σεβασμός
 • • Αξιοπιστία
 • • Προσαρμοστικότητα
 • • Ευθύνη
 • • Πάθος

 • Τζαράκης Γεώργιος
 • Γενικός Διευθυντής
 • Ostria Resort & SPA

 

Οι ενέργειές μας

Ρύποι - Ατμόσφαιρα


 • Για την μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, οι μεταφορές των πελατών μας αλλά και η ενδοδιακίνηση των εμπορευμάτων μας γίνεται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου Golf Cars.
 • Διαθέτουμε άνετο χώρο φυλασσόμενου parking, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες κινήσεις οχημάτων.
 • Με την συνεχή προσπάθεια εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας, έχουμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενική κατανάλωση πετρελαίου. Για την ψύξη και την θέρμανση χρησιμοποιούνται κλιματιστικά μηχανήματα νέου τύπου και αντλίες θερμότητας, ηλιακή ενέργεια και αντλίες θερμότητας στην παραγωγή ζεστού νερού, και υγραέριο στους φούρνους και τις εστίες στις κουζίνες.

Ανακύκλωση


Έχουμε οργανώσει και υλοποιούμε συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων και πρόγραμμα ανακύκλωσης που περιλαμβάνει:

 • Ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών με τοποθέτηση ειδικής πρέσας χάρτου και σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Ανακύκλωση γυαλιού και κενών μη επιστρέψιμων φιαλών σε ειδικούς κάδους στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Ανακύκλωση σιδήρου και αλουμινίου σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης σιδήρου που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Ανακύκλωση μπαταριών & λαμπτήρων με συγκομιδή σε ειδικούς κάδους, σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης που αναλαμβάνει την αποκομιδή τους.
 • Αποκομιδή άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών από πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
 • Συλλογή καμένων ελαίων σε συνεργασία  με πιστοποιημένη εταιρεία που τα παραλαμβάνει από τα εστιατόρια και τις κουζίνες του ξενοδοχείου μας.

Επίσης:

 • Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου καθώς και στη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία μας, έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και παροτρύνουμε τους πελάτες και το προσωπικό μας να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας.
 • Στις κοινόχρηστες τουαλέτες του ξενοδοχείου, έχουν τοποθετηθεί συστήματα στεγνώματος των χεριών με αέρα με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης χαρτιού.

Νερό


 • Στους κήπους του ξενοδοχείου επιλέγονται φυτά με ανθεκτικότητα στην ξηρασία ώστε να απαιτούνται σχετικά μικρές ποσότητες ύδατος για την συντήρησή τους. Επίσης, για την μείωση άσκοπης κατανάλωσης νερού, έχουμε τοποθετήσει σύστημα αυτόματου ποτίσματος με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού και πάντοτε κατά τις βραδινές ώρες.
 • Γίνεται διαρκής προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης και της χρήσης νερού με αυτοματισμούς όπου είναι δυνατόν (inverters κλπ) ,  με μηνύματα προτροπής προς τους πελάτες μας καθώς και με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των δωματίων μας έχει ντουζιέρες και όχι μπανιέρες οι οποίες καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού.
 • Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας στις κουζίνες και τα μπαρ ώστε να κάνουν χρήση των πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών μόνον όταν έχουν μέσα τον μέγιστο αριθμό σκευών. Την ίδια οδηγία εφαρμόζει και το προσωπικό πλυντηρίων για την πλύση λευκών ειδών.
 • Το προσωπικό οροφοκομίας έχει επίσης λάβει σχετική οδηγία και εκπαίδευση για χρήση της μικρότερης δυνατής ποσότητας νερού κατά τον καθαρισμό των δωματίων πελατών και των κοινόχρηστων χώρων.
 • Για την αντικατάσταση πετσετών και λευκών ειδών έχουμε τοποθετήσει σε όλα τα δωμάτια μας  την ενημερωτική κάρτα «save water – go green» με οδηγίες που προτρέπουν τους  πελάτες μας να ζητούν αλλαγή πετσετών και λινών μόνο εφόσον το επιθυμούν.
 • Τα καζανάκια στις τουαλέτες των δωματίων έχουν ρυθμιστεί να καταναλώνουν τη ελάχιστη ποσότητα νερού που απαιτείται.
 • Είμαστε στην διαδικασία αντικατάστασης των παλαιού τύπου βρυσών στις κοινόχρηστες τουαλέτες και τοποθέτησης φωτοκύτταρων στις βρύσες αποσκοπώντας στη μείωση κατανάλωσης νερού.

Ενέργεια


Για την εξοικονόμηση ενέργειας έχουμε προβεί στα ακόλουθα:

 • Μηνιαία καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας με αναγωγή ανά ανθρωποδιανυκτέρευση και ανά τμήμα.
 • Τοποθέτηση ηλιακών πάνελ σε αρκετά σημεία του ξενοδοχείου, ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού.
 • Χρήση αντλιών θερμότητας για τη συγκέντρωση του ζεστού νερού σε boilers τριπλής ενέργειας με πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, επιτυγχάνοντας έτσι τον μηδενισμό της κατανάλωσης πετρελαίου.
 • Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας ή led σύγχρονης τεχνολογίας για τον φωτισμό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.
 • Χρήση φωτοκυττάρων για την ενεργοποίησή του φωτισμού στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους. Για μεγαλύτερη μείωση της ενέργειας, η διαχείριση του εξωτερικού και μέρους του εσωτερικού φωτισμού γίνεται με το υπερσύγχρονο σύστημα BMS. Στα μέρη του ξενοδοχείου που δεν έχει συνδεθεί το BMS χρησιμοποιούνται χρονοδιακόπτες.
 • Η ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη δωματίων γίνεται με μαγνητική επαφή ή με κάρτα RF ώστε να μην υπάρχει ηλεκτρική κατανάλωση όσο ο πελάτης δεν βρίσκεται στο δωμάτιο.
 • Σε όλα τα κουφώματα των δωματίων έχουν τοποθετηθεί ειδικοί μαγνήτες που διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία του κλιματιστικού όταν ανοίγουν οι μπαλκονόπορτες.

Υγιεινή και χρήση Χημικών


 • Ο καθημερινός έλεγχος και καθαρισμός όλων των χώρων του ξενοδοχείου διενεργείται από προσωπικό οροφοκομίας εκπαιδευμένο για τη σωστή χρήση χημικών.
 • Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου για την προμήθεια απορρυπαντικών οροφοκομίας, κουζίνας, πλυντηρίων πιάτων και ρούχων επιλέγοντας πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα.
 • Η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι συχνή και σχολαστική με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωσή τους.
 • Διενεργείται μηνιαίος χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού καθώς και της ανίχνευσης λεγεωνέλας στο νερό του ξενοδοχείου μας.
 • Η χλωρίωση του πόσιμου νερού και του νερού πισινών γίνεται με αυτόματους χλωριωτές για την μείωση χρήσης χημικών.
 • Διενεργείται τακτικότατος και σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών μας μονάδων και των μονάδων εξαερισμού.
 • Υπάρχει μηνιαίο πρόγραμμα απεντομώσεων και ελέγχου τρωκτικών σε συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία και τήρηση πλήρους φακέλου απεντομώσεων – μυοκτονιών.
 • Τρεις φορές την ημέρα διενεργείται με ηλεκτρονικό φωτόμετρο έλεγχος PH, υπολειμματικού χλωρίου και λοιπών δεικτών ποιότητας υδάτων στις πισίνες του ξενοδοχείου  από εξειδικευμένο προσωπικό και τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
 • Σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «save water – go green» που αποσκοπεί στη μείωση πλύσεων λευκών ειδών και κατά συνέπεια στην ελλάττωση χρήσης χημικών καθαρισμού που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Έχουμε τοποθετήσει αυτόματους δοσομετρητές απορρυπαντικών και χημικών σε όλα τα πλυντήριά μας (σκευών & λευκών ειδών) ώστε να μειώσουμε την κατανάλωσή τους.

Ακτογραμμή


 • Η ακτή που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο μας είναι βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία». Τα νερά της, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα (3 αστέρια).
 • Στα πλαίσια της βράβευσης με «Γαλάζια Σημαία» και ειδικά κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, διενεργούμε τακτικούς καθαρισμούς της ακτής με εξειδικευμένο προσωπικό και ανάλογα μηχανήματα και προτρέπουμε τους πελάτες μας να διατηρούν την ακτή καθαρή και να συμμετέχουν στον καθαρισμό της.

Υπέδαφος


 • Για την συντήρηση των κήπων του ξενοδοχείου, υπάρχει μόνιμη συνεργασία με γεωπόνο ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μόνο οργανικών λιπασμάτων που δεν επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα στο υπέδαφος με βαρέα μέταλλα.
 • Στα ξενοδοχείο υπάρχει τεταρτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός όπου συγκεντρώνονται όλα τα λύματα του ξενοδοχείου, επεξεργάζονται σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξαγωγή τους συνδέεται με το αυτόματο πότισμα των κήπων.
 • Στους ελαιοχρωματισμούς των δωματίων χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις αυτής.
 • Απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν στις ντουζιέρες της παραλίας και τις πισίνες.

Εκπαίδευση


 • Η εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι συνεχής για την εμπέδωση περιβαλλοντικής κουλτούρας με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ορθή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη λελογισμένη χρήση νερού, ενέργειας και χημικών προϊόντων καθώς και σε θέματα υγιεινής και ανακύκλωσης.
X

Request info